Všechny články

Jak správně udeřit?

Výchova musí být úderná. Jenže zvládnout správnou techniku takovéhoto úderu není vůbec snadné. Stejně jako v bojovém umění typu karate je každý hmat jinak účinný. Některý víc zabolí, ale za pár hodin je zas vše dobré. Další zas může zanechat hluboké šrámy, které nemusí vymizet už nikdy. Také ale musíte vzít v úvahu tělesné parametry protivníka. Musíte prostě vědět, kam udeřit, kde se nalézá jeho slabina. Nesmíte ho ovšem zas zabít, či způsobit vážné zranění s dlouhodobými následky.

Tento článek byl vybrán mezi 25 nejlepších z celé ČR a otisknut v celostátní verzi novin Mladá Fronta Dnes (zadní strana přilohy ekonomika) dne 1.4.2008. Taktéž vyšel v internetové (nekrácené) podobě na serveru www.idnes.cz.

Kopat kolem sebe zvládne každý, ale aby to mělo nějaký dlouhodobější význam pro výchovu, to je výsada jenom těch nejlepších. Trest by měl být především splnitelný. Nemá význam udělovat takové, které se dodržet nedají. Neměl by se také dotýkat věcí jako je vzdělání. Bohužel není mnoho prostoru pro tolik potřebný trénink. Například než užijete karate v reálné situaci, čeká vás několikaleté procvičování. Při výchově máte však možnost pouze jednu, tedy pokud již nevychováváte potomka druhého. Jakmile začnete měnit svoji strategii, ztratíte autoritu. Z role útočníka se rázem ocitnete v roli obránce. Druhá strana ihned vycítí vaši slabost, že jste v koncích, že nevíte co dál. Ovšem existují i další alternativy. Místo rány můžete vyzkoušet pohlazení. Jedna malá pochvala může zastat deset zlých slov. Nic se ale nemá přehánět. Mezi vším panuje určitá rovnováha. Psychologové by jistě prosazovali chválení před trestem, jelikož funguje dlouhodoběji a více motivuje. Bylo by ale vhodné zformovat trestní právo stylem: „Nezabiješ – čeká tě odměna“ ? Nejspíše ne. Výchova je boj, ze kterého by nikdo neměl vyjít jako poražený. Je to vůbec možné? Těžko, ale stále bychom se o to měli alespoň pokoušet. (tento článek je výsledkem mého snažení v rámci projektu “Studenti píší noviny” na téma: “Tresty a výchova”, proto prosím omluvte přílišnou spisovnost)

Zveřejněno 25. Března, 2008