Všechny články

Máte čisté svědomí?

Lidé se dělí na tři skupiny. Ti co vlastní obtížnou, leč pro ostatní důležitou věc jménem svědomí. Dále na ty, co ho sice mají, ale i když se na něm nachází škraloup, spánek si vychutnají bez problémů stejně. A nakonec existuje typ osob, u kterých vlastní prospěch přetížil tuto pro ně bezvýznamnou brzdu. A co může být lepší morální zkouška než tvrdý komunismus? Tento diktátorský režim řadíme mezi to nejhorší, co svět potkalo. Nejenže potlačuje lidská práva a osobní svobodu, navíc prostupuje a ovlivňuje celou společnost svou ideologií. Fanatizuje lidi, zneužívá malé bezbranné děti, nutí vyznávat jedinou víru, úmyslně lže a mate, podporuje korupci a udavačství a to vše pod výhružkou tvrdých trestů, včetně toho nejhoršího.

I tento článek byl vybrán mezi nejlepších a otisknut v krajské verzi novin Mladá Fronta Dnes - Vysočina (přiloha Vysočina) dne 22.4.2008.

Jen opravdu psychicky a morálně silný člověk dokáže ustát takovýto nápor. Žije ve stálém strachu. Nemůže věřit kamarádům, leckdy i vlastní rodině. Ano, řešení je ovšem snadné. Stačí pouze podepsat pár papírů a vyzvednout si kouzelný legitimační klíč, který pasuje i do těch dříve nejnedostupnějších dveří. Co je na tom špatného? Vždyť tento paklíč má už skoro každý, ale co by si o tom pomysleli naši pradědové, kteří bojovali celá desetiletí o naši svobodu a svrchovanost? Dělali to proto, abychom si o pár let později nechali dobrovolně diktovat, kam pojedeme na dovolenou? Oni za to položili svoje životy a my bychom nad tím jen tak mávli rukou? Někteří lidé ale dokážou svoji slabost šikovně zamaskovat: „Pokud nevstoupím do strany, co bude s mými dětmi? Budou celý život trpět jako já?“. Na první poslech to zní opravdu šlechetně, ale hrdina většinou pro dobrý skutek něco obětuje. Oběť v podobě vlastního nového pracovního místa, bytu a auta zas tak bolestná není, že? Skoro by se zdálo, že je to prospěšné pro všechny tři strany. S fašizmem, terorismem a komunismem je však potřeba bojovat. A boj si prostě vyžaduje oběti, o to horší, pokud se vztahují i na lidi nám blízké. Na každého ale jednou dojde, dřív či později. Tak do jaké skupiny byste chtěli patřit vy? (tento článek je výsledkem mého snažení v rámci projektu “Studenti píší noviny” na téma: “Stíny minulosti - komunismus”)

Zveřejněno 10. Dubna, 2008