Všechny články

České království - buďme hrdi

V dnešní době, kdy každý nadává na naše politiky, slabou demokracii, drahé ceny a dokonce na celý český národ, je dobré si uvědomit, co jsme zač. Co může být lepší vizitkou, než naše historie? Již v roce 1085 získává Vratislav II. statut krále a pro Čechy titul království. Dědičně se ale titul přenášel až od Přemysla Otakara I. S malinkatými přestávkami měly Čechy tento status téměř 900 let (až do roku 1918)! Nutno podotknout, že Čechy jsou pouhé Čechy. Většina lidí zaměňuje pojmy České království a Země koruny České, kam patřila i Morava, Slezko a občas i jiné země.

České království - Erbenova mapa Čech (1883)

Máme jednu z nejbohatších historií v Evropě. Státy jako Slovensko (které bylo na chvíli sotva knížectvím) nám nemohli nikdy konkurovat. České království mělo vždy velmi svrchované postavení a to i za Habsburské monarchie. Naše zemička patřila mezi velmi moderní a průmyslově vyspělý stát. Český panovník zastával taktéž funkci kurfiřta a mohl volit Římského císaře (několikrát získal tuto funkci i on sám).

Bohužel pak přišlo poněkud temnější období 20. století. Klíčové bylo rozhodnutí vzdát se části území ve prospěch Hitlera. Přitom v té době opevňovaly naše česko-německé hranice moderní bunkry. Mohli jsme se velmi účinně bránit. Je to jedna z věcí, na které nemůžeme být hrdi. Ještě horší období nás ale čekalo hned po válce.  Místo toho, aby nás osvobodila spojenecká armáda jsme čekali na hnusné rusáky. Konečný ortel jsme si podepsali, když jsme zamítli americký Marshallův plán Evropské obnovy. Uzavřeli jsme se na dalších 40 let za železnou oponu a to nás těžce poznamenalo - ekonomicky i psychicky. Máme co napravovat. 900 let je však více než oněch 40. Naši historii nám můžou závidět třeba i Spojené státy americké. Nyní jsme již 18 let opět demokratickým státem začleněným v EU, NATO, OSN a ESA (Evropská vesmírná agentura, něco jako NASA). Vládnoucí politickou silou je pravice. Máme dobře nakročeno. Buďme hrdí na svůj národ!

Zveřejněno 11. Srpna, 2008